Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

mondayyoubastard
16:24
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
16:14

May 05 2018

mondayyoubastard
22:16
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
22:15
A gdybym był metką
Od twojej koszuli
To nigdy bym ciebie 
Nie uwierał ...
Tylko się przytulił
Leżałbym grzecznie Gdzieś przy twojej skórze I czułbym się mocniej
Niż teraz
Miałbym ciebie dłużej
- Michał Matejczuk
mondayyoubastard
22:13
9834 fbc0 500
Reposted fromnutt nutt viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
22:03
0539 7863
mondayyoubastard
22:00
mondayyoubastard
21:55
1688 2863
Reposted fromfriends friends vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:54
5976 8ebf
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
21:53
5860 bbfd
Reposted fromgplyr gplyr viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
21:50
6253 9494 500
Reposted frommarda marda vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:49
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:49
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:48
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:43
Skąd w ludziach szczególnie młodych taki smutek ? Co serca ich kaleczy co ranek ?  odpowiedź daleko.
Reposted fromBozyBicz BozyBicz vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:38
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa vialovesweets lovesweets
mondayyoubastard
21:36
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
mondayyoubastard
21:34
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mondayyoubastard
21:32
8538 2021
Reposted fromrisky risky viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mondayyoubastard
21:29
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl